Zakelijk

  • Telefonische eerste contact (ongeveer 15 minuten): gratis
  • Integratieve Kindertherapie:
    De kosten van kindsessies en schoolgesprekken oudergesprekken zijn €93,- per uur (gecontracteerde zorg) en €85 voor particuliere sessies. Deze sessies zijn vrijgesteld van BTW
  • Coachingsessies (voor leerkrachten): €85. (Deze zijn inclusief 21% BTW en vallen niet onder lidmaatschap van de VIT)

Vergoedingen

De volgende gemeenten vergoeden de therapiekosten voor minderjarige kinderen na doorverwijzing van huisarts of wijkteam.
Westervoort, Arnhem, Duiven, Zevenaar/Rijnwaarden, Doesburg, Wageningen, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden

De therapie wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering of aanvullende zorgverzekering.

 

Leerkracht- en oudercoachingstrajcten

Voor informatie over kosten, kun je contact met me opnemen

Relevante Lidmaatschappen

Beroepsvereniging: VIT: registratienummer 344.09.A
AGB-code zorgverlener: 90039514.
AGB-Code praktijk: 90017967
Tevens ben ik lid van de overkoepelende organisatie RBCZ.

Indien aan het probleem(gedrag) van uw kind een DSM -4 diagnose is verbonden kunt u een Persoons Gebonden Budget aanvragen van waaruit de Integratieve Kindertherapie vergoed kan worden.

 

 

 

 

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf.
Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (http://www.scag.nl).
U kunt hier de cliëntfolder voor het inschakelen van een klachtenfunctionaris downloaden
U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (http://www.vit-therapeuten.nl).

Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103144R en val ik onder hun Tuchtrecht (zie http://www.tcz.nu).