Zakelijk

  • Telefonische intake: gratis
  • Integratieve Kindertherapie:
    De kosten van kindsessies en schoolgesprekken oudergesprekken zijn €95,40- per uur (gecontracteerde zorg) en €85 voor particuliere sessies. Deze sessies zijn vrijgesteld van BTW)

Contract

Mijn praktijk heeft zorgcontracten met de gemeentes Duiven, Zevenaar, Westervoort, Arnhem, Rheden,  Rozendaal, Lingewaard, Renkum, Wageningen en Overbetuwe.

Daarnaast kun je er ook voor kiezen om in plaats van de gemeente de zorgverzekering aan te spreken.

 

Vergoedingen Zorgverzekeringen

De kosten voor therapie worden vergoed vanuit het aanvullend pakket dat je hebt bij je zorgverzekeraar. Deze vergoedingen vallen niet onder het eigen risico en een verwijzing van de huisarts is niet nodig.
De hoogte van de vergoeding verschilt sterk per zorgverzekeraar en type aanvullend pakket.

Je kunt dit navraag doen bij de zorgverzekering, waarbij je de volgende zaken kunt vermelden:

  • Lid van beroepsvereniging VIT: lidnummer 344.09.A
  • RBCZ licentiecode: 103144R
  • AGB code zorgverlener: 90-039514
  • AGB-Code praktijk: 90-017967

 

Leerkracht- en oudercoachingstrajcten

Voor informatie over kosten, kun je contact met me opnemen

Indien aan het probleem(gedrag) van uw kind een DSM -4 diagnose is verbonden kunt u een Persoons Gebonden Budget aanvragen van waaruit de Integratieve Kindertherapie vergoed kan worden.

 

Wachttijden

Op dit moment is er geen wachtlijst.
Dat wil zeggen dat zodra een kind aangemeld is, alle benodigde gegevens binnen zijn de therapie direct van start kan gaan.

Het is goed om er rekening mee te houden dat wanneer er sprake is van het aanvragen van een beschikking bij de gemeente dit proces (van intake tot het afgeven van een beschikking) ongeveer 4 weken duurt.

 

 

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf.
Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (http://www.scag.nl).
U kunt hier de cliëntfolder voor het inschakelen van een klachtenfunctionaris downloaden
U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (http://www.vit-therapeuten.nl).

Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103144R en val ik onder hun Tuchtrecht (zie http://www.tcz.nu).