Zakelijk

  • Telefonische intake: gratis
  • Integratieve Kindertherapie:
    De kosten van kindsessies en schoolgesprekken oudergesprekken zijn €91,50- per uur (voor particuliere trajecten).  Deze sessies zijn vrijgesteld van BTW.
Contract

Mijn praktijk heeft zorgcontracten met de gemeentes Duiven, Zevenaar, Westervoort, Arnhem,  Lingewaard, Renkum, Wageningen en Overbetuwe.

Daarnaast kun je er ook voor kiezen om in plaats van de gemeente de zorgverzekering aan te spreken.

Vergoedingen Zorgverzekeringen

De kosten voor therapie worden vergoed vanuit het aanvullend pakket dat je hebt bij je zorgverzekeraar. Deze vergoedingen vallen niet onder het eigen risico en een verwijzing van de huisarts is niet nodig.
De hoogte van de vergoeding verschilt sterk per zorgverzekeraar en type aanvullend pakket.

Je kunt dit navraag doen bij de zorgverzekering, waarbij je de volgende zaken kunt vermelden:

  • Lid van beroepsvereniging VIT: lidnummer 344.09.A
  • RBCZ licentiecode: 103144R
  • AGB code zorgverlener: 90-039514
  • AGB-Code praktijk: 90-017967
Leerkracht- en oudercoachingstrajcten

Voor informatie over kosten, kun je contact met me opnemen

Wachttijden

De gemiddelde wachttijd (na aanmelding) is op dit moment ongeveer 4 weken.
(Dit geldt voor therapie tussen 8.30 uur en 14.00 uur. Buiten deze tijden is de wachttijd langer)

Het is goed om er rekening mee te houden dat wanneer er sprake is van het aanvragen van een beschikking bij de gemeente dit proces (van intake tot het afgeven van een beschikking) ongeveer 8 weken weken duurt (dit verschilt per gemeente).
Het is handig om dat zo snel mogelijk al aan te vragen (en niet te wachten tot er plek is in de praktijk).

Neem gerust contact op met vragen hierover!

Niet tevreden? Wat nu?

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik dit in een gesprek met u te kunnen oplossen.
Komen we er samen niet uit, dan kunt contact opnemen met mijn beroepsvereniging (http://www.vit-therapeuten.nl). Mocht dat nog altijd niet naar tevredenheid zijn, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (http://www.scag.nl). U kunt hier informatie vinden.

Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103144R en val ik onder hun Tuchtrecht (zie http://www.tcz.nu).

Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.