Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Heel veel kinderen die in mijn praktijk aangemeld zijn, zijn kinderen met hoogbegaafdheidsproblematiek.

De kinderen die bij mij aangemeld worden, zijn kinderen die:

  • Vastlopen qua gedrag (op school en/of thuis)
  • (Ernstig) onderpresteren
  • Hele vaste en beperkende overtuigingen hebben
  • weigeren hun werk te doen (of hun werk ontvluchten)
  • niet meer naar school durven of willen

Ook kan het zijn dat een school niet goed weet wat de beste manier is om met een kind om te gaan of hoe het een kind moet helpen.

Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met hoogbegaafde kinderen.
Dit begon toen ik als ouder zelf tegen een hoop hobbels aanliep met mijn eigen dochters.
Mijn beide dochters liepen op een gegeven moment vast in het onderwijs. Dit had grote gevolgen voor hun welbevinden, maar ook voor ons als ouders.

Gelukkig heb ik toen aan den lijve moge ervaren dat ‘elk nadeel inderdaad zijn voordeel heb’.
Tijdens deze strubbelingen heb ik mijzelf namelijk voortdurend grondig verdiept in de problematiek waar wij tegen aanliepen. Ik ben op onderzoek uitgegaan waar mogelijkheden lagen en vooral welke oplossingen er zijn. Daardoor kon ik door de jaren heen naast mijn eigen kinderen ook veel andere kinderen, jongeren en hun ouders en leerkrachten helpen die tegen soortgelijke problemen aanliepen. Ik heb ook het geluk gehad dat ik met veel met andere hulpverleners, hoogbegaafheidsdeskundigen en leerkrachten heb mogen sparren en spreken en samenwerken. Ik heb veelvuldig van hun kennis gebruik mogen maken, om zo ook te leren wat hun strubbelingen zijn; waar voor hen de knelpunten, moeilijkheden en vooral ook mogelijkheden liggen.
Daarnaast heb ik natuurlijk het allermeest geleerd van de hoogbegaafde kinderen zelf. Door goed te luisteren naar wat zij te vertellen hadden, waar zij tegenaan liepen en wat voor hun oplossingen waren, ben ik stukje bij beetje beter gaan begrijpen wat zij van hun omgeving nodig hebben.

Afgelopen jaren heb ik (gelukkig) keer op keer mogen ervaren, dat de grootte van het probleem niet gelijk staat aan de snelheid van de oplossing.
Sommige kinderen werden met enorm grote problemen aangemeld die in een paar weken opgelost waren. Ik heb ontdekt dat de snelheid van de oplossing afhankelijk is van hoe de meest belangrijke mensen om het kind heen samenwerken met elkaar.

Daarom zijn korte lijntjes met ouders (en indien nodig school) ontzettend belangrijk.
Niet alleen korte lijntjes met volwassenen.
Ook met kinderen en jongeren.
Tussen de sessies door WhatsApp of mail ik regelmatig met kinderen en jongeren die dat fijn vinden. Op die manier kan ik vragen hoe het gaat en of ze nog vragen hebben.
Ook kunnen ze mij altijd appen of mailen met hun vragen.
Zo verloopt het traject nog effectiever, sneller en kan ik nog meer maatwerk leveren.

 

Er is altijd een weg…
Mijn motto is: er is altijd een weg naar de oplossing (ook al zie je hem nu nog niet).
Er is altijd een manier om problemen te keren.
Zolang we die manier nog niet gevonden is, blijven we doorzoeken.
We zoeken net zolang door tot we de juiste weg hebben gevonden.
Dat vereist soms een beetje creativiteit.
Maar we vinden die weg!

 

 

Waar ga ik met een kind mee aan de slag?
Naast de samenwerking met ouders (en eventueel leerkrachten) ga ik natuurlijk ook met het kind zelf aan de slag.
Wanneer een kind bij mij komt gaan als eerste onderzoeken waar een kind tegenaan loopt.
We gaan op zoek naar oplossingen of manieren om hiermee om te gaan.
Soms zijn dit hele praktische zaken. Bijvoorbeeld: ik maak mijn werk niet, omdat ik geen idee heb hoe ik mijn planning moet maken. In dat geval gaan we ook praktisch aan de slag.

Overtuigingen
Overtuigingen zijn de fundering voor onze acties of beslissingen.
Hoe wij iets aanpakken of hoe wij ergens mee omgaan hangt nauw samen met onze overtuigingen.
Veel hoogbegaafde kinderen hebben hele sterke en soms vaste overtuigingen.
Ze vaak een theorie om die overtuigingen heen gebouwd die voor hen kloppend is.
Alleen zijn die overtuigingen en die theorieën lang niet altijd juist of handig.
Ik ga op zoek naar onhandige overtuigingen en onjuiste theorieën en stel ze ter discussie.
Vervolgens vervangen we onhandige overtuigingen voor handigere, zodat er een goede basis komt om je handelingen of beslissingen op te baseren.

 

Overlevingsstrategieën
Veel hoogbegaafde kinderen zijn een expert in het ontvluchten van taken of verantwoordelijkheden.
Dit kan in allerlei vormen tevoorschijn komen (discussie aangaan, redeneren, weigeren werk te doen, huilen, boos worden, weglopen, zich terugtrekken, overmatig hulp inschakelen, zich afwachtend opstellen). We onderzoeken welke overlevingsstrategieën een kind gebruikt. We onderzoeken of de gebruikte strategie nog steeds iets oplevert, of dat het een kind juist in de weg zit. Vervolgens gaan we op zoek naar handigere strategieën.

Denken en voelen
Vaak denken we dat gedachten en gevoelens ons overkomen. Dat is gelukkig niet het geval.
Je kunt jezelf trainen in je goed voelen.
Handiger denken en je goed voelen zijn vaardigheden.
Kinderen ontdekken dat ze eigenlijk alle vaardigheden die ze nodig hebben al bezitten.
Alleen zetten ze deze vaardigheden niet altijd handig in.
We onderzoeken hoe je deze vaardigheden handiger in kunt zetten om steeds meer controle over je gevoelens en gedachten te krijgen.

Lol
Tijdens de sessies lachen we veel.
Wanneer je lol hebt, leer je het snelst.
Dat komt dus mooi uit.

Wanneer ik een nieuwe technieken of vaardigheden leer, dan stuur ik die ook via de mail naar ouders toe. Als een kind dan even niet meer weet hoe het ook alweer zat, kun je het kind zelf ook helpen.

 

Ga naar Onderpresteren
Ga naar Angsten en fobieën