Zakelijk

  • Telefonische eerste contact (ongeveer 15 minuten): gratis
  • De kosten van kindsessies en oudergesprekken zijn €90,- per uur.
  • De kosten van een coachingsgesprek zijn €90,- per uur.

Vergoedingen

De volgende gemeenten vergoeden de therapiekosten voor minderjarige kinderen na doorverwijzing van huisarts of wijkteam.
Westervoort, Arnhem, Duiven, Zevenaar/Rijnwaarden, Doesburg, Wageningen, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden

De therapie wordt niet vergoedt vanuit de zorgverzekering of aanvullende zorgverzekering.

 

Leerkracht- en oudercoachingstrajcten

Voor informatie over kosten, kun je contact met me opnemen

Relevante Lidmaatschappen

Beroepsvereniging: VIT: registratienummer 344.09.A
AGB-code: 90-039514.
Tevens ben ik lid van de overkoepelende organisatie RBCZ.

Indien aan het probleem(gedrag) van uw kind een DSM -4 diagnose is verbonden kunt u een Persoons Gebonden Budget aanvragen van waaruit de Integratieve Kindertherapie vergoed kan worden.

 

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf.
Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (http://www.vit-therapeuten.nl).

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (http://www.scag.nl).
Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103144R en val ik onder hun Tuchtrecht (zie http://www.tcz.nu).